ĐẤT VIỆT ĐẦY MÀU ÁNH SÁNG PHƠI BÀY RA TẤT CẢ BẢN CHẤT MÁU THỊT CON NGƯỜI TỪ ĐÓ MỚI NHẬN THỨC ĐỨC ĐẠO BÁC HỒ TRẢ BẰNG MÁU THỊT THỰC TẾ
ĐỦ HẾT ĐẠO CUỐI CÙNG AI CŨNG CẦN ĂN UỐNG DỠN VỚI ĐỨC ĐẠO BÁC HỒ BỊ ĐIÊN DÒNG MÁU BÁC HỒ MỚI ĐI ĐÚNG ĐỨC ĐẠO NGƯỜI TRÊN ĐẤT VIỆT NAM KHÔNG GIAN DỐI GÌ KHÔNG ĐỘNG ĐẬY MỞ MỒM MÀ HỌ GIAM KẺ ĐỊCH TRONG ĐEN TỐI ĐIÊN TÀN ĐÁNH MÀ NHƯ KHÔNG ĐÁNH
ĐẠO
NORMAL ENOUGH
ĐỨC
ĐỦ ĐỨC ĐỦ ĐẠO DỒN VÔ MẤY NGƯỜI DÂN LAO ĐỘNG BÌNH THƯỜNG HỌ KHÔNG THAM TÀN SỐNG TRONG NGHÈO KHÓ NUÔI DƯỠNG TẤT CẢ HY SINH TRONG THẦM LẶNG NHÌN HỌ CHẲNG CÓ GÌ MẤY THẰNG NHÀ GIÀU LẠY CHÚA LẠY PHẬT MÀ ĐI BÓC LỘT CHÚA PHẬT Ở ĐỜI ĐỐI ĐÃI KHÔNG RA GÌ
TOÀN MÁU AMGOD MỚI NHẬN THỨC RA TOÀN THỨ MÁU DOGMA CHỈ CÒN LẠY ĐẤNG AMGOD LÀM NGƯỜI DÂN LAO ĐỘNG BÌNH THƯỜNG THẤY NỖI ĐAU ĐỜI ĐỜI