Bức ảnh lỗ đen đầu tiên trong lịch sử

Moderator: sensible


Return to “PHYSICS/VẬT LÝ”