Chiến tranh Tôn giáo

User avatar
long
Posts: 180
Joined: Mon Aug 05, 2019 6:06 am

Chiến tranh Tôn giáo

Postby long » Wed Oct 09, 2019 1:55 pm

dạy yêu thương,dạy từ bi... mà toàn bom đạn :?
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA ... _gi%C3%A1o
Đạo mày giữ,đạo màu hết,có ai tự tin bảo mình đủ đạo không mà đòi diệt đạo khác, đạo gì bằng đạo Trời :?: :!:

Return to “RELIGIOUS DIALOGUE AND PRAY/ĐỐI THOẠI GIỮA TÔN GIÁO VÀ CẦU NGUYỆN”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest