Con người đều nhờ nhận thức,nhờ có cái đầu.Đạo đức,nhân cách mới chính là cái đầu,mới là trí tuệ...


User avatar
long
Posts: 425
Joined: Mon Aug 05, 2019 6:06 am

Re: Con người đều nhờ nhận thức,nhờ có cái đầu.Đạo đức,nhân cách mới chính là cái đầu

Postby long » Fri Dec 06, 2019 8:15 am

Bởi con người cũng giống vạn vật,đạo đức sáng thì trí tuệ sáng
viewtopic.php?f=20&p=100965#p100965


Return to “RELIGIOUS DIALOGUE AND PRAY/ĐỐI THOẠI GIỮA TÔN GIÁO VÀ CẦU NGUYỆN”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest