Lòng chính trực

User avatar
long
Posts: 364
Joined: Mon Aug 05, 2019 6:06 am

Lòng chính trực

Postby long » Sat Aug 31, 2019 10:56 am

Chính trực là đức tính của sự trung thực và sự tuân theo các tiêu chuẩn đạo đức một cách mạnh mẽ; nói cách khác, nó là sự trung thực gắn liền với đạo đức. Thông thường, nó là một sự lựa chọn của cá nhân để giữ cho người đó luôn bám chắc vào các nguyên tắc và tiêu chuẩn đạo đức.[1]

Trong Đạo đức học, Lòng chính trực được nhiều học giả định nghĩa như sự trung thực hay sự hoàn hảo trong cách hành xử của một người. Lòng chính trực cũng có thể được định nghĩa như một sự đối lập với tính Đạo đức giả,[1] lòng chính trực có thể là tình trạng vững bền của nội tâm về Đạo đức, hay các bên có những giá trị mâu thuẫn nhau có thể giải thích được sự khác nhau giữa các mâu thuẫn đó hay là việc lựa chọn niềm tin của họ. Khái niệm “Chính trực” xuất phát từ tiếng Latin là “integer”, nghĩa là “hoàn hảo” hay “trọn vẹn”.[2] Trong cách hiểu này, lòng chính trực là một trạng thái nội tâm “hoàn hảo” bắt nguồn từ những đức tính như sự trung thực và sự bền vững về Đạo đức. Theo điều này, chúng ta có thể đánh giá một người “có lòng chính trực” theo mức độ người đó làm dựa trên các giá trị, niềm tin và nguyên tắc mà họ tuyên bố.

Những điểm đáng chú ý được gửi đến chủ đề về lòng chính trực trong Luật pháp và những ý tưởng về Luật pháp trong triết học về Luật pháp thế kỉ 20, những điều này là trung tâm trong công trình nghiên cứu của Ronald Dworkin trong tác phẩm “Law's Empire”. Quan điểm của Dworkin về lòng Chính trực trong Luật pháp củng cố quan niệm của công lý về sự công bằng.

Độ rộng của khái niệm về hệ thống các giá trị và phạm vi tương tác được áp dụng cũng có thể đóng vai trò như những nhân tố đáng chú ý trong việc xác định lòng Chính trực vì sự phù hợp hay thiếu sự phù hợp với sự quan sát. Một hệ thống giá trị có thể thay đổi theo thời gian[3] khi mà một người vẫn có thể giữ lòng chính trực, nếu người ủng hộ các giá trị mới đó có thể giải thích và giải quyết sự thay đổi hành vi của mình.[4]

Kiểm chứng
Một người có thể kiểm tra sự chính trực của một hệ thống bằng 2 cách:

Chủ quan – niềm tin về trách nhiệm của mình và sự vững vàng trong nội tâm, hay
Khách quan – thông qua các phương pháp khoa học
Trong trường hợp các biện pháp kiểm tra chỉ được chấp nhận bởi bên được kiểm tra, thì bài kiểm tra được tạo bởi hệ thống các giá trị tương tự nhau như hành động trong câu hỏi và có thể đưa ra những bằng chứng chính xác. Vì vậy, quan điểm trung lập (neutral point of view) yêu cầu những phương pháp kiểm tra phải đạt được sự đồng thuận từ tất cả mọi người được hy vọng là tin tưởng vào kết quả của bài kiểm tra.

Phương pháp khoa học
Các phương pháp khoa học khẳng định rằng một hệ thống với một sự trung thực hay đúng đắn hoàn hảo tạo ra ý kiến duy nhất trong sự hoạt động của nó mà chúng ta có thể đối chứng với những kết quả quan sát được. Trong trường hợp kết quả của bài kiểm tra phù hợp với dự đoán của các giả thuyết khoa học, thì sự trung thực hay đúng đắn tồn tại giữa nguyên nhân và kết quả của các giả thuyết theo những phương pháp và cách đo lường của nó. Trong trường hợp kết quả của bài kiểm tra không phù hợp, mối quan hệ nhân quả chính xác được mô tả trong giả thuyết không tồn tại. Để có thể duy trì một quan điểm khách quan, trung lập cần những phương pháp kiểm tra khoa học để lấy lại niềm tin của bên trung gian.

Ví dụ, Vật lý học Newton vật lý, thuyết tương đối và cơ học lượng tử là 3 hệ thống khác nhau, mỗi học thuyết được chứng minh một cách khoa học về tính đúng đắn của nó dựa vào khẳng định cơ sở ban đầu của nó cũng như các phương pháp, nhưng cả ba hệ thống đều đưa ra những kết luận khác nhau khi ứng dụng vào thế giới thực tế. Không học thuyết nào tuyên bố đã diễn được một chân lý tuyệt đối, mà chỉ là một hệ thống giá trị tốt nhất cho một viễn cảnh cụ thể nào đó. Vật lý học Newton mô tả một cách tương đối đầy đủ các hiện tượng trên Trái Đất, nhưng lại tính toán sai khoảng 10 feet khi ứng dụng vào việc tính toán của NASA về mặt trăng, trong khi thuyết tương đối lại cho một ra một kết quả chính xác trong vấn đề này. Về phần thuyết tương đối tổng quát, tuy nhiên, dự đoán không chính xác về toàn bộ cơ thể sống (Broad body) khi bị kiểm tra bởi phương pháp thực nghiệm của khoa học, trong khi cơ học lượng tử có thể chứng minh nó một cách hiệu quả hơn. Vì vậy tính trung thực hay đúng đắn của 3 hệ thống lý thuyết này chỉ đúng trong phạm vi hoạt động của chính nó.

Trong đạo đức học
Trong đạo đức khi thảo luận về hành vi và đạo đức, một cá nhân được cho là có lòng chính trực nếu hành động của người đó dựa trên một nền tảng vững chắc các nguyên tắc trong lòng mình.[1][1] Những nguyên tắc này nên tuân thủ một cách nhất quán với tiên đề hoặc định đề. Chúng ta có thể mô tả một người có đức tính chính trực tùy theo mức độ mà những hành động, niềm tin, cách ứng xử, cách đánh giá và các nguyên tắc của người đó xuất phát từ một nhóm các giá trị vững chắc riêng của chính anh ta. Một cá nhân, vì vậy, buộc phải biết quyền biến, mềm dẻo và sẵn sàng thay đổi những giá trị của họ để mà duy trì sự vững bền khi mà các giá trị này bị thách thức; giống như khi một kết quả mong muốn không diễn ra đúng với thực tế. Vì khả năng quyền biến này là một hình thức của trách nhiệm, nó được xem như một trách nhiệm mang tính đạo đức cũng như đạo đức cao thượng.

Một hệ thống các giá trị của một cá nhân cung cấp một “khung” mà tại đó người đó hành động một cách cố định và có thể dự đoán được. Tính chính trực có thể được hiểu như một tình trạng hay một thái độ duy trì một cái “khung” chuẩn này và hành động một cách phù hợp nhất với khung chuẩn này.

Một yếu tố cần thiết của một “khung” vững bền là nó cần tránh bất kì sự ngoại lệ vô lý nào đối với một người hay một nhóm người cụ thể nào – đặc biệt là người đó hay nhóm đó đang nắm giữ “khung” đó. Trong Pháp luật, các nguyên tắc ứng dụng rộng rãi này yêu cầu đối với những người có địa vị, quyền lực cũng phải tuân theo những quy định mà họ đặt ra cho công dân của họ. Trong đạo đức cá nhân, nguyên tắc này yêu cầu một người không nên hành động một cách vô nguyên tắc, điều mà chính họ cũng không mong muốn mọi người hành động giống như vậy. Ví dụ, một người không nên ăn cắp nếu như bản thân họ không muốn sống trong một thế giới mà mọi người đều là kẻ trộm. Nhà triết học Immanuel Kant cũng từng tuyên bố về những “nguyên tắc chung” cho mọi người trong tác phẩm mệnh lệnh phân cấp của ông.

Khái niệm Chính trực ám chỉ sự “toàn vẹn”, một nhóm đầy đủ về niềm tin, thường được xem như thế giới quan. Khái niệm về sự “toàn vẹn này” nhấn mạnh sự trung thực và ngay thẳng (authenticity), yêu cầu một người phải luôn hành động dựa theo thế giới quan của chính mình.

Sự chính trực mang tính đạo đức không đồng nghĩa với lòng tốt, như Zuckert and Zuckert đã đưa Ted Bundy như là một ví dụ:

Khi bị bắt, anh ta đã bảo vệ những hành động của anh ta với những giá trị đạo đức-thực tế khác biệt. Anh ta mỉa mai những giá trị đạo đức đó, như những giáo sư mà anh đã học các giá trị đạo đức khác biệt đó từ họ, những người mà vẫn sống cuộc sống của họ như thể có một cái giá trị chân lý mà họ xem những tuyên bố đó là quan trọng. Anh nghĩ họ là những thằng ngốc và anh là một trong số ít người có lòng dũng cảm và sự chính trực để sống một cuộc sống của mình vững chắc từ đầu đến cuối trong ánh sáng của chân lý, chân lý này xem trọng những phán xét của chính mình, bao gồm luôn cả mệnh lệnh “Ngươi không được giết người”, cũng chỉ là những khẳng định chủ quan.

— Zuckert and Zuckert, The truth about Leo Strauss: political philosophy and American democracy
Sự chính trực trong chính trị
Sự chính trực là một đức tính quan trọng đối với những chính trị gia vị họ đã được chọn, được bổ nhiệm hay được bầu để phục vụ cộng đồng. Để mà có thể phục vụ, mỗi chính trị gia sẽ được gửi một quyền lực nhất định tùy vào vị trí của họ để hoạt động. Họ có quyền để mà ảnh hưởng lên một việc hoặc một người nào đó. Tuy nhiên, sự liều lĩnh duy nhất ở đây là có thể các chính trị gia không sử dụng quyền lực này để phục vụ nhân dân.[cần dẫn nguồn] Aristotle đã từng nói rằng vì các nhà cai trị có quyền lực nên họ có thể bị cám dỗ để dùng nó cho những mục đích cá nhân.[5] Như vậy, nó là quan trọng khi các chính trị gia cần phải chống lại những cám dỗ này, và điều này cần đến sự chính trực.[cần dẫn nguồn]

Trong tác phẩm “The Servant of the People”, Muel Kaptein mô tả rằng lòng Chính trực bắt đầu với các chính trị gia, những người hiểu rõ về trách nhiệm của mình, vì lòng Chính trực sẽ gắn liền với trách nhiệm của họ. Lòng chính trực cũng bao gồm kiến thức và sự tuân theo về cả hình thức lẫn nội dung của các Luật thành văn và Luật bất thành văn. Lòng chính trực còn là việc hành động một cách vững bền không chỉ dựa theo những gì được cho là Đạo đức, những gì mà đa số mọi người chấp nhận, mà cái chính là hành động theo lương tâm của họ, theo những gì mà các chính trị gia nên làm dựa vào những tranh luận hợp lý.[6]

Ngoài ra, lòng Chính trực không chỉ là về việc tại sao một chính trị gia hành động như thế nào, mà còn về việc chính trị gia đó là ai. Khi muốn xem xét về lòng Chính trực của một người, chúng ta không chỉ quan sát những mục đích của họ mà còn phải dựa vào những nguyên nhân dẫn đến những mục đích đó, nhân cách của họ. Vì vậy lòng Chính trực là việc có một hệ giá trị Đạo đức đúng đắn cái mà có thể thấy được dựa vào cách ứng xử trong cuộc sống.[cần dẫn nguồn]

Nhân cách quan trọng nhất của một Chính trị gia là trung thành, khiêm tốn. và tinh thần trách nhiệm. Ngoài ra, họ nên là một người đáng tin cậy và một mẫu người của trách nhiệm. Aristotle đã từng mô tả lòng tự hào (megalopsuchia, được hiểu theo nhiều cách như lòng tự hào đúng đắn, một tâm hồn vĩ đại và sự khoan dung)[1] như là một vương miện của Đạo đức, để chỉ ra sự khác biệt của nó với sự kiêu ngạo, tính kiềm chế và lòng khiêm tốn.

Trong triết lý của luật pháp
Dworkin đã từng tranh luận rằng những giá trị Đạo đức mà hầu hết mọi người tôn thờ luôn luôn sai, thậm chí ông còn cho rằng những hành vi tội ác vẫn có thể được chấp nhận nếu hệ giá trị Đạo đức của một người bị sai lệch. Để phát hiện và ứng dụng những hệ giá trị Đạo đức này, Tòa án cần phải phân tích các dữ liệu của nó (Luật, trường hợp cụ thể,…) với một góc nhìn để mà ghép nối các phân tích, cái mà giải thích và chứng minh một cách tốt nhất việc hành pháp trong quá khứ. Dworkin nói rằng tất cả các phân tích buộc phải tuân theo quan niệm “Luật chính là sự chính trực” để quyết định mọi hành động.

Ngoài quan điểm cho rằng Luật pháp là sự phân tích theo cách kể trên, Dworkin cũng nói rằng trong mọi tình huống mà quyền hợp pháp của con người còn nhiều tranh cãi, cách phân tích hay nhất gồm một cách giải thích đúng, cách giải thích mà có tồn tại một câu trả lời đúng như là một vấn đề của Luật pháp mà Tòa án phải phát hiện ra. Dworkin phản đối quan niệm Tòa án có mọi quyền tự quyết trong những trường hợp khó xử.

Mô hình của Dworkin về những quy định của Luật pháp cũng tương tự như quan niệm của Hart về những “Luật về sự chấp nhận”. Dworkin chối bỏ các khái niệm của Hart về một Luật tuyệt đối trong mọi hệ thống Luật pháp cái mà xác định những Luật có giá trị, dựa trên nguyên tắc cơ bản là nó sẽ bao gồm việc tạo ra những Luật không gây tranh cãi, trong khi Dworkin thì cho rằng mọi người có quyền hợp pháp thậm chí trong trường hợp những kết quả pháp lý đúng đắn sẽ mở ra những tranh cãi hợp lý. Dworkin tránh xa những quan điểm chia cắt Luật pháp và Đạo đức của phái “thực chứng” (“positivism”), vì sự phân tích một cách có cấu trúc là nguyên nhân dẫn tới những phán xét Đạo đức trong mọi quyết định về quan niệm Luật pháp là gì.

Những bài kiểm tra về những lựa chọn của công việc/Tâm lý
Những phương pháp được biết như “Những bài kiểm tra lòng chính trực” hay (một cái tên có nhiều tranh cãi hơn) “Những bài kiểm tra lòng trung thực"[7] dùng để tìm hiểu những nhân viên xin việc, những người này có thể che giấu những quan điểm tiêu cực hay thái độ xúc phạm trong quá khứ của họ, như là một tiền án tiền sự, điều trị tâm thần hay lạm dụng ma túy. Việc phát hiện những ứng viên có những vấn đề kể trên có thể giúp nhà lãnh đạo tránh được những rắc rối mà có thể xảy ra trong quá trình làm việc với nhân viên của mình. Những bài kiểm tra lòng chính trực có thể đưa ra những kết quả chắc chắn, đặc biệt::[1]

Những người có một “sự chính trực thấp” đưa ra những câu trả lời thiếu thành thật
Những người có một “sự chính trực thấp” cố gắng tìm những lý lẽ để giải thích những đức tính này
Những người có một “sự chính trực thấp” nghĩ người khác có khả năng phạm tội cao hơn – ví dụ như trộm cắp. (Vì các ứng viên hiếm khi thật lòng nói với nhà tuyển dụng những khiếm khuyết trong quá khứ của họ, vì vậy những người kiểm tra “lòng chính trực” sẽ dùng phương pháp tiếp cận gián tiếp: để cho những người xin việc nói về những gì họ cho là khuyết điểm của người khác, một các rất bình thường, như một câu hỏi trên giấy của bài kiểm tra “lòng chính trực”)[8]
Những người có “sự chính trực thấp” thường có những hành vi bốc đồng
Những người có “sự chính trực thấp” có khuynh hướng nghĩ rằng xã hội nên trừng phạt một cách nghiêm khắc những hành vi lệch lạc, sai trái (Đặc biệt, “Những bài kiểm tra lòng chính trực” khẳng định rằng những người có quá khứ tội lỗi thường ủng hộ những biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với những hành vi phạm lỗi của người khác)
Bài kiểm tra có thể phát hiện những câu trả lời “giả dối”, có vai trò phát hiện ra những người có lòng chính trực thấp. Những ứng cử viên ngây thơ thực sự tin vào những câu hỏi đánh lừa này và vì vậy tự thú những lỗi lầm trong quá khứ cũng như suy nghĩ của mình về lỗi lầm của người khác. Họ lo sợ rằng nếu họ trả lời “không thành thật” những câu trả lời giả dối của mình sẽ chứng tỏ sự thiếu “chính trực” của họ. Những ứng viên này tin rằng họ càng trả lời thành thật bao nhiêu, thì điểm số về “lòng chính trực” của họ càng cao bấy nhiêu.

Lòng chính trực trong những vấn đề khác
Những môn học và lĩnh vực cần có lòng trung thực gồm triết lý về hành động, triết lý về y học, toán học, trí tuệ, suy nghĩ, cảm nhận, vật liệu khoa học, kỹ thuật cấu trúc, và chính trị. Đa phần các chuyên ngành tâm lý học tìm hiểu về sự chính trực cá nhân, sự chính trực nghề nghiệp, sự chính trực trong nghệ thuật, sự chính trực của trí tuệ.

Khái niệm “Chính trực” cũng là một khái niệm quan trọng trong kinh doanh không chỉ về sự thành thật của lãnh đạo/nhân viên và đạo đức ứng xử mà cũng rất được quan tâm trong việc tiếp thị và xây dựng thương hiệu. Sự “Chính trực” của một thương hiệu được quan tâm như là một điều đáng mơ ước của những công ty đang mong muốn việc làm ăn vững bền và một vị trí vũng chắc trong lòng tin của khách hàng. Lòng chính trực về những thương hiệu bao gồm những thông điệp vững chắc và luôn gồm cả việc sử dụng những tiêu chuẩn mang tính chất hình ảnh để duy trì sự chính trực mang tính hữu hình để cho khách hàng có thể thấy được thông qua “giao tiếp marketing”. Kaptein và Wempe đã phát triển một lý thuyết toàn vẹn về lòng chính trực bao gồm những tiêu chuẩn những doanh nghiệp khi họ phải đối đầu với những quyết định khó khăn.[9]

Một cách hiểu khác về khái niệm này, “Lòng chính trực” được sử dụng trong tác phẩm của Michael Jensen và Werner, xuất hiện trong những bài báo khoa học, “Lòng chính trực: một mô hình tích cực tổng hợp các yếu tố tiêu chuẩn tiềm ẩn về Đạo đức, Cách ứng xử và Tính tôn trọng Luật pháp”. Trong những bài báo này, các tác giả khám phá ra một mô hình mới về lòng Chính trực như là tình trạng toàn vẹn và hoàn hảo, không thể bị khuất phục, không thể bị phá hủy, đáng tin cậy, và luôn trong một tình trạng hoàn bị. Họ đặt ra một mô hình mới về sự chính trực, mô hình này cung cấp một cách tiếp cận đối với những hành vi xã hội đang gia tăng của các cá nhân, nhóm, tổ chức và xã hội. Mô hình của họ “tiết lộ những liên kết giữa sự chính trực và các hành vi ứng xử đang gia tăng, chất lượng của cuộc sống, sự tạo nên các giá trị cho các thực thể sống, và cung cấp cách tiếp cận đến nhữn glieen kết đó."[6][6][10] Theo Muel Kaptein, Lòng chính trực không phải là khái niệm một chiều. Trong cuốn sách của mình, ông đưa ra một quan điểm đa chiều về lòng chính trực. Lòng chính trực liên quan đến, ví dụ, những nguyên tắc cũng như những quan điểm chung của xã hội, về Đạo đức cũng như cách ứng xử, về cả hành động cũng như thái độ.

Những tín hiệu điện tử được cho là chính xác khi không có sự sai sót về mặt thông tin từ một miền (domain) đến một miền khác, như là từ ổ đĩa đến màn hình máy vi tính. Sự chính xác này là một nguyên tắc cơ bản về tính an toàn thông tin. Thông tin sai thì không còn đáng tin cậy và những thông tin chính xác thì có giá trị.

---------------------------------------------------
https://vi.wikipedia.org/wiki/Lòng_chính_trực

User avatar
long
Posts: 364
Joined: Mon Aug 05, 2019 6:06 am

Re: Lòng chính trực

Postby long » Tue Sep 03, 2019 8:11 am

Phải có tấm lòng chính trực
Trong kinh doanh có rất nhiều điều quan trọng liên quan tới tâm thể của người kinh doanh nhưng một trong những điều căn bản nhất mà tôi luôn nghĩ đến và gắng sức giữ gìn, đó là một tấm lòng chính trực. Chỉ khi người làm kinh doanh có một tấm lòng chính trực thì những điều mà tôi đề cập trên đây mới thực sự có nghĩa, người làm kinh doanh mà thiếu đi tấm lòng chính trực thì không bao giờ có được sự phát triển lâu dài.

Một tấm lòng chính trực, nói cách khác là một tấm lòng không bị phân tâm bởi những yếu tố như Iợi ích, tình cảm, kiến thức hay định kiến, đó là một tấm lòng đón nhận mọi vật như chúng vốn có. Người khi bị phân tâm thường không nhìn mọi vật đúng như bản chất của chúng. Nó giống như khi chúng ta nhìn sự vật qua một ống kính màu hay biến dạng. Ví dụ, khi chúng ta nhìn qua một ống kính màu đỏ, thì tờ giấy trắng cũng biến thành màu đỏ trong mắt chúng ta. Khi chúng ta nhìn qua một ống kính biến dạng thì một cây gậy thẳng tắp cũng trở nên cong queo. Như thế, chúng ta sẽ không nắm bắt được chính xác bản chất hay thực chất của sự vật. Vì vậy, khi tiếp cận sự vật trong trạng thái phân tâm, chúng ta sẽ dễ mắc sai lầm trong phán đoán và hành động.

Ngược lại, một tấm lòng chính trực giúp chúng ta nhìn nhận mọi vật đúng như bản chất của chúng, màu trắng là màu trắng, đường thẳng là đường thẳng, tựa như khi nhìn qua một ống kính không màu và không biến dạng. Nhờ đó chúng ta biết được chân tướng và bản chất của sự vật. Khi chúng ta nhìn nhận và thực hiện mọi việc với một tâm thế như vậy, chúng ta có thể giảm thiểu sai lầm trong mọi trường hợp.

Công việc kinh doanh tẩt sẽ thành công khi chúng ta tuân theo quy luật tự nhiên của trời đất, lắng nghe ý kiến của mọi người, tập hợp được trí tuệ tập thể trong công ty và làm những điều càn làm. Nếu được như vậy, công việc kinh doanh không hẳn là khó. Tuy nhiên, để làm được những điều này, người kinh doanh phải có một tấm lòng chính trực.

Tuân theo quy luật tự nhiên của trời đất, như tôi đã từng nói, giống như việc xòe ô ra che khi trời mưa vậy. Xòe ô khi trời mưa là một hành động tự nhiên thể hiện sự chính trực của lòng người. Ngược lại, nếu không xòe ô thì ấy là vì ta bị phân tâm. Và kết cục tất yếu là bị ướt. Việc kinh doanh do đó mà không thuận lợi.

Biết khiêm tốn lắng nghe ý kiến của xã hội, của tập thể và hơn nữa là của cấp dưới nghĩa là đã có được một tấm lòng chính trực. Luôn cho rằng mình đúng, mình giỏi hơn người thì không thể tiếp thu ý kiến của người khác. Không tập hợp được trí tuệ tập thể. Công việc kinh doanh sẽ chỉ được điều khiển bằng một cái đầu với trí tuệ ít ỏi của một người. Cách này thường dẫn đến thất bại.

Khi có được tấm lòng chính trực, ta sẽ nhìn rõ chân tướng sự vật. Nhờ đó, ta sẽ biết phải làm gì và không nên làm gì. Và ta cũng có được lòng dũng cảm để quyết định xem nên làm hay không nên làm. Không những thế, trong ta sẽ hình thành một tấm lòng từ bi đại lượng, nhờ đó ta có thể sử dụng hiệu quả mọi nguồn nhân lưc và vật lực vào việc kinh doanh. Ðồng thời, dễ dàng tùy cơ ứng biến một cách linh hoạt trước mọi hoàn cảnh và nảy ra những ý tưởng kinh doanh mới mẻ.

Nói đơn giản, tấm lòng chính trực giúp con người ta trở nên đúng đắn, mạnh mẽ và thông minh. Có thể nói thần thánh là những bậc cực chí về sự đúng đắn, mạnh mẽ và thông minh. Do đó, tuy con người không phải thần thánh song tấm lòng chính trực càng được trui rèn thì người ta càng gần với thần thánh hơn. Nhờ đó mà làm gì cũng thành công. Trong kinh doanh cũng vậy.

Tuy nhiên, không dễ mà có được một tấm lòng chính trực. Trong con người có đủ tình cảm yêu ghét và vô vàn ham muốn. Những thứ đó đã định hình sẵn trong mỗi con người nên việc tận diệt chúng là bất khả. Và lại, nếu mất đi những thứ đó thì con người không còn là con người nữa.

Vì vậy, dễ bị dao động bởi tình cảm cá nhân hay vụ lợi cũng là một trong những bản chất của con người. Hay gần đây, học thuật và tri thức ngày một tiến bộ, có biết bao kiểu chủ nghĩa và tư tưởng ra đời khiến người ta phân tâm. Bởi vậy, không bị phân tâm bởi bất cứ điều gì là chuyện nói thì dễ mà làm lại vô cùng khó. Nhưng chính vì khó nên mới đáng quý, mới cần phải nuôi dưỡng và đắp bồi.

Vậy thì làm cách nào để nuôi dưỡng và bồi đắp lòng chính trực? Chẳng hạn, tôi nghe nói rất nhiều võ tướng thời chiến quốc thường tập thiền. Tập thiền là để diệt trừ sự phân tâm, điều này cũng giống với lòng chính trực. Trong những cuộc chiến sống còn, hẳn là các võ tướng muốn lâm trận với tinh thần tập trung cao độ và không bị phân tâm bởi bất cứ điều gì nên mới tập thiền.

Bản thân tôi hay suy nghĩ thế này: người ta thường nói trong môn cờ vây, không cần thầy dạy, chỉ cần đánh một vạn lần tất sẽ đạt đến nhất đẳng. Vậy thì để có được lòng chính trực cũng vậy, nếu ta luôn tâm niệm về nó trong một vạn ngày - tức khoảng ba mươi năm - rất có thể ta sẽ đạt đến nhất đẳng của lòng chính trực. Tuy mới đạt nhất đẳng, song trong bất kỳ việc gì tấm lòng chính trực của ta cũng có thể bắt đầu phát huy tác dụng, giúp ta tránh phạm phải những sai làm. Cứ như vậy, ngày nào tôi cũng tâm niệm điều này, thường xuyên xem xét lại lời ăn tiếng nói và hành động của mình để từng bước nuôi dưỡng và bồi đắp lòng chính trực.

Vì vậy, bản thân việc nuôi dưỡng và bồi đắp lòng chính trực là điều vô cùng quan trọng mà người làm kinh doanh, hơn nữa là mọi người bình thường cần phải tâm niệm thực hiện. Không có lòng chính trực, con người khó lòng đạt được sự thành công trong kinh doanh hay hạnh phúc thực sự trong đời người. Và nếu phân đẳng cho lòng chính trực thì tôi nghĩ chúng ta hãy cùng nhau phấn đấu để đạt đến nhất đẳng. Đạt tới mức đó rồi, các bạn sẽ lĩnh hội và vận dụng được những điều mà tôi đã trình bày. Lòng chính trực chính là tâm thế cơ bản nhất giúp cho việc kinh doanh thành công trên mọi ý nghĩa.

Nguồn:Triết lý kinh doanh thực tiễn - NXB Dân Trí
-------------------------------------------------------------------------
https://www.chungta.com/nd/tu-lieu-tra- ... _truc.html

User avatar
long
Posts: 364
Joined: Mon Aug 05, 2019 6:06 am

Re: Lòng chính trực

Postby long » Tue Sep 03, 2019 8:11 am


User avatar
long
Posts: 364
Joined: Mon Aug 05, 2019 6:06 am

Re: Lòng chính trực

Postby long » Wed Jan 22, 2020 4:32 am

Người thật thà được nhiều hơn mất
----------------------------------------------------
Bất luận là thời xưa hay thời nay, ở xã hội nào cũng vậy, ai trong chúng ta cũng muốn tiếp xúc, kết bạn, ở chung và làm việc cùng với những người trung thành, thật thà. Đó là điều không ai có thể phủ nhận được.

Người trung thành, thật thà luôn được lòng người, được người khác tin tưởng. Nhìn một cách nông cạn, bề ngoài thì tưởng rằng người thật thà sẽ bị thiệt hại, bị cho là ngốc. Nhưng kỳ thực, người xưa lại cho rằng, bởi vì thật thà phù hợp với Thiên lý, nên họ là những người chắc chắn có được phúc báo trong cuộc đời.

Lỗ Tông Đạo là người An Huy, sống vào thời nhà Tống. Ông là người nổi tiếng cương trực, thẳng thắn, trọng lời hứa và thành thật. Ông là thầy giáo dạy học của Thái tử Dụ Đức, con trai vua Tống Chân Tông.

Có một lần, ông đến quán rượu uống rượu cùng một người bạn. Đúng lúc ấy, vua Tống Chân Tông có việc gấp cần triệu kiến ông vào cung ngay lập tức. Nhà vua đã phái sứ giả đến nhà của Lỗ Tông Đạo truyền lệnh, nhưng vị sứ giả chờ mãi mới thấy Lỗ Tông Đạo trở về.

Vị sứ giả vô cùng lo lắng nới với Lỗ Tông Đạo: “Nếu Hoàng thượng chất vấn ngài thì ngài sẽ ăn nói như thế nào đây?”

Lỗ Tông Đạo điềm tĩnh trả lời: “Ta sẽ chiểu theo sự thực mà trả lời!”


Vị sứ giả càng hốt hoảng hơn, vội nói: “Chẳng lẽ ngài không biết, nếu ngài nói sự thực ra, chắc chắn sẽ bị Thánh Thượng giáng tội sao?”

Lỗ Tông Đạo nghiêm mặt nói: “Nếu ta nói dối, sẽ phạm tội khi quân. Tội ấy còn nặng hơn nhiều ấy chứ.”

Lỗ Tông Đạo lên đường vào cung, nhận lỗi và nói: “Thần có người bạn cũ tới chơi, nhưng bởi vì gia cảnh bần hàn, không có chén và bàn để tiếp đãi bạn. Cho nên, thần đã mời bạn đến quán rượu. Vì thế mà tới trễ, thỉnh xin Bệ hạ trị tội!”

Không ngờ, vua Tống Chân Tông nghe xong, chẳng những không trách cứ mà trái lại, còn khen ngợi lòng trung thành, chân thật của ông. Cũng nhờ thế mà nhà vua còn nhận định rằng trong tương lai, Lỗ Tông Đạo là người có thể tin được, trọng đụng được. Vua Tống Chân Tông còn thường xuyên đem nhận định này của mình nói cho Hoàng hậu biết.

Khi vua Tống Chân Tông qua đời, con trai ông là Tống Nhân Tông lên trị vì. Bởi vì tuổi còn nhỏ nên thái hậu là người nắm giữ việc triều chính và lúc ấy, Lỗ Tông Đạo quả nhiên rất được cất nhắc và trọng dụng.

Lỗ Tông Đạo một lòng trung thành, chân thật, không bao giờ bán đứng lương tâm của mình. Ông luôn đi con đường ngay chính, không suy xét thiệt hơn, nên cả đời ông sống quang minh chính đại, được người đời kính trọng.

Thành tín, thật thà là đạo đức tốt đẹp của con người. Trong xã hội hiện đại, con người ta đôi khi vì để chiếm được lợi ích, vì thiệt hơn, vì được mất mà lừa dối người khác, thậm chí làm hại người khác. Nhưng cuối cùng, sau khi trải qua rồi quay đầu nhìn lại, không ít người đã ngộ ra rằng, thứ mà mình đánh mất – thành tín – là vô giá, mà thứ mình tranh giành được lại chỉ là phù du.
Nguồn: trithucvn

http://songdep.tv/nguoi-tha-duoc-nhieu-hon-mat.html
============================================================================================================================
Hoa ngôn xảo ngữ hại mình hại người
-------------------------------------------------
Người xưa cho rằng lời nói phải thật thà, chất phác, lời nói cần cẩn trọng, nói được làm được, thậm chí có thể làm trước nói sau. Luận Ngữ nói rằng “Hoa ngôn xảo ngữ ở bề ngoài, loại người này rất hiếm có lòng nhân”. Nghĩ một đằng, nói một nẻo, trong ngoài bất nhất, không phải là nhân cách lành mạnh, người như vậy rất khó trở thành bậc nhân nghĩa.
Trong cuộc sống, chúng ta gặp không ít người “hoa ngôn xảo ngữ” thường biết khéo lấy lòng người bằng những lời lẽ dễ nghe nhưng không thật. Người ngày nay cho rằng đó là những người giỏi ăn nói, nhưng người xưa lại không coi trọng những người có cách nói như vậy.

Khổng Tử nói: “Xảo ngôn loạn đức”, ý tứ chính là những lời hoa ngôn xảo ngữ, không chân thật sẽ làm bại hoại đạo đức của con người. Người mà cổ nhân không tán đồng nhất là người thường hay nói những lời ngụy biện, bởi đó là hạng người có phẩm chất đạo đức không tốt, không thiện.

“Ngôn trung tín, hành đốc kính”, nói chuyện nhất định phải thành thật, không giả dối, không nói lời qua loa lấy lệ để tránh cho việc bất công, thiên lệch bị khuyếch đại. Người hoa ngôn xảo ngữ bởi vì khuyết thiếu “sỉ”, khuyết thiếu “đức”, nên làm việc thường hay phóng túng tà ác, tùy tiện làm bậy. Kết quả hoa ngôn xảo ngữ có thể khiến người ta được lợi trước mắt, nhưng về lâu dài lại gánh chịu quả báo do chính mình tạo nên.

Gian thần Hoà Thân thời nhà Thanh coi hoa ngôn xảo ngữ là một thứ bản lĩnh và phát huy nó tới cao độ. Ông ta là kẻ được sùng ái bậc nhất trong mắt hoàng đế, nên mặc sức vơ vét tiền tài, giao hảo với nhiều người. Nhưng khi chỗ dựa của Hòa Thân là vua Càn Long chết đi, chẳng bao lâu sau, Hoà Thân bị tân hoàng đế Gia Khánh tuyên bố tội trạng 12 điều, lệnh cho ông ta thắt cổ tự vẫn, tịch thu gia sản, ước tính lên tới 8 trăm triệu lượng bạc trắng.

Dương Quốc Trung dưới thời Đường Huyền Tông cũng là một nhân vật đại diện cho những lời hoa ngôn xảo ngữ. Ông ta ít học vấn, hành vi bất chính, rượu chè, cờ bạc, kỹ nữ, không việc gì là không làm. Trong cuốn “Tân Đường Thư” bình luận về ông ta rằng: “Xu nịnh, chuyên chiều theo dục vọng của hoàng đế, không quản tới thiên hạ thành hay bại”. Ông ta thông qua Dương Quý Phi mà nắm bắt tâm lý và những điều tốt xấu của Đường Huyền Tông, nịnh nọt lấy lòng, nên rất nhanh chóng đã được sủng ái, tín nhiệm.

Sau này Dương Quốc Trung tlên chức Tể Tướng, thân kiêm hơn 40 chức vụ. Cũng bởi ông ta không lo cho an nguy của đất nước nên đối đầu với An Lộc Sơn, cuối cùng dẫn đến loạn cuộc tạo phản của An Lộc Sơn. Dương Quốc Trung bị loạn quân giết tại dốc Mã Ngôi. Nhà Đường sau biến động này cũng chuyển thịnh thành suy.

Thượng Quan Kiệt thời Hán cũng là một ví dụ. Ông ta từ kẻ chăn ngựa, nhờ lời lẽ nịnh nọt Hán Vũ Đế mà được trọng dụng, được đề bạt làm Kị Đô Uý, Thái Bộc, cho tới khi vua ban chiếu phong phò tá ấu chủ. Thượng Quan Kiệt hoa ngôn xảo ngữ như vậy cũng có thể nói là đạt đến đỉnh điểm!


Sau khi Vũ Đế băng hà, Thượng Quan Kiệt trở thành đại thần phò tá triều chính, mưu mô, lộng quyền, hãm hại trung lương, thậm chí còn âm mưu phế truất ấu chủ, hòng cướp quyền đoạt ngôi. Nhưng kết cục của kẻ hoa ngôn xảo ngữ và nịnh hót a dua cuối cùng cũng không thể tốt đẹp. Tới năm Thuỷ Nguyên thứ 7, Thượng Quan Kiệt bị Hán Chiêu Đế tra xét chân tướng, xử tội chết.

Có thể thấy rằng, những kẻ hoa ngôn xảo ngữ không chỉ hại người, mà cuối cùng lại hại cả chính mình.

Nguồn: trithucvn.net


------------------------------------------------
http://songdep.tv/hoa-ngon-xao-ngu-hai- ... nguoi.html

User avatar
long
Posts: 364
Joined: Mon Aug 05, 2019 6:06 am

Re: Lòng chính trực

Postby long » Thu Jan 23, 2020 9:47 pm

Sống liêm chính (Live with Integrity)
Có ba tình huống dành cho bạn:

Bạn là một nhân viên nhà nước vừa mới nghe ngóng được chuyện Chính phủ đang lên kế hoạch xây dựng một trung tâm mua sắm và sân bay mới. Giá đất trong khu vực có khả năng sẽ tăng mạnh một khi thông báo chính thức được đưa ra. Bạn có nên chia sẻ với bạn bè – những người đang sống hoặc có đất riêng nằm trong khu vực sẽ bị giải tỏa đó để họ có kế hoạch bán đất? Hay bạn sẽ im lặng và gợi ý mua đất của họ?
Bạn có bài kiểm tra cuối khóa và cần một số điểm tốt để được ra trường. Bạn học rất chăm chỉ nhưng vẫn không cảm thấy tự tin. Bạn của bạn kiểm tra sớm hơn và hứa sẽ nói cho bạn biết đề trước. Bạn có để họ làm vậy không? Hay không quan tâm tới đề thi và chỉ tập trung vào học.
Sau một thời gian, bạn gái cũ của bạn trở về nước và muốn ăn trưa cùng bạn. Bạn có nói cho vợ mình biết điều này hay âm thầm gặp người cũ?
Bạn sẽ làm gì trong những tình huống trên? Bạn mất bao lâu để ra quyết định? Trả lời được nghĩa là phần nào bạn sẽ đánh giá được mức độ liêm chính của bạn đấy.

Liêm chính (Integrity) là một trong những phẩm chất “vô hình” mà ai cũng có thể đạt được. Tuy nhiên, vấn đề là chúng ta thường gặp khó khăn khi kiểm soát sự liêm chính trong các hoàn cảnh và tình huống tiến thoái lưỡng nan trong thực tế.

Liêm chính là gì?
Từ Integrity liên quan tới nguồn gốc của các từ như “integrate” và “entire”. Trong tiếng Tây Ban Nha, nó được dịch là “integro”, nghĩa là toàn bộ. Do đó, Integrity ám chỉ trạng thái đầy đủ, nguyên vẹn, không bị phân tách, và không bị phá vỡ, trái ngược lại với phân mảnh, rải rác và không hoàn thiện. Integrity thực sự là phẩm chất gắn kết những phẩm chất khác của con người lại với nhau.

Vậy thì một người liêm chính là người như thế nào?

Nếu đã biết tới Kim tự tháp Thành công (Pyramid of Success) thì chắc bạn đã biết dưới kiên nhẫn còn có 4 yếu tố khác: liêm chính (integrity), đáng tin cậy (reliability), thành thực (honesty) và ngay thẳng (sincerity). Chúng là những phẩm chất mà cùng với nhau sẽ hoàn thiện nhân cách của một người và khẳng định sức mạnh cũng như khả năng thiên tài của người đó.

Trong cuốn sách Coach Wooden’s Pyramid of Success, John Wooden và Jay Carty đã đưa ra định nghĩa và tầm quan trọng của liêm chính như sau:

Về cơ bản, liêm chính là sự thuần khiết của mục đích. Nó giữ cho lương tâm trong sạch, nhưng đồng thời cũng là sự kết hợp của nhiều phẩm chất khác trên Kim tự tháp. Ở mức độ nhất định, liêm chính bao gồm cả một chút đáng tin cậy, thành thực và ngay thẳng.Sự thuần khiết của mục đích thực sự là sự phản chiếu trái tim và có một trái tim thuần khiết quan trọng đến nỗi mà tôi đặt nó ở gần đỉnh của Kim tự tháp, chỉ dưới sự kiên nhẫn. Trái tim của một người liêm chính luôn muốn làm điều đúng đắn một khi họ đã chắc chắn về điều gì là đúng đắn.Tôi muốn những vận động viên của tôi trở thành những người liêm chính. Khi chúng ta có sự liêm chính, chúng ta sẽ không làm bất cứ điều gì hạ mình trước bất cứ người khác, dù là liên quan hay không liên quan đến pháp luật.5 người xuất hiện đầu tiên trong đầu tôi mà sống liêm chính nhất đó là Chúa Jesus, bố của tôi, Abraham Lincoln, mẹ Teresa và Billy Graham. Thứ tự của ba người sau thực sự không quan trọng.

Một trong những điểm nổi bật nhất ở 5 người này chính là mỗi một người đều chân thành quan tâm đến sự phát triển của những người khác. Những người không thích họ có lẽ phản đối, nhưng với tôi, sự liêm chính thể hiện ở việc họ đặt những cam kết của họ hướng tới mọi người quan trọng hơn chính họ đã làm họ trở thành những người khác biệt. Mẹ Teresa đã từng nói “Một cuộc đời mà không sống vì những người khác thì chưa phải là sống”.

Tại sao cần phải liêm chính?
Sống liêm chính mang đến rất nhiều lợi ích, cụ thể như sau:

Dễ sống hơn
Sống một cuộc sống liêm chính dễ dàng hơn là sống một cuộc sống đầy lừa lọc, toan tính. Đưa ra những quyết định phi đạo đức thường dễ dàng hơn trong ngắn hạn nhưng về lâu dài, nó sẽ tiềm ẩn nhiều mối họa. Không hề có hạnh phúc nếu bạn nói dối, sống trong sợ hãi bị phát hiện và nhận lấy phần thưởng mà bạn chẳng hề góp tí công sức nào. Thật trống rỗng và căng thẳng!

Sống liêm chính mang đến cảm giác đầy đủ và yên bình. Lương tâm của bạn được thanh thản và bạn có thể nhìn chính mình trong gương với nụ cười mãn nguyện.

Hình thành sự tin tưởng
Khi bạn là người liêm chính thì người khác sẽ tin tưởng bạn. Họ biết bạn sẽ làm điều bạn nói bạn sẽ làm. Bạn được thăng tiến trong công việc bởi vì bạn được tin tưởng ngay cả khi nhận trách nhiệm cao hơn. Vợ bạn biết khi bạn nói phải làm thêm giờ sẽ về muộn nghĩa là bạn thực sự phải ở lại hoàn thành nốt công việc nên mới về muộn. Bạn của bạn thoải mái khi cởi mở với bạn và muốn chia sẻ với bạn mỗi khi gặp khủng hoảng. Khi bạn chọn sống với sự liêm chính, tất cả các mối quan hệ của bạn cũng sẽ lành mạnh hơn, khăng khít hơn và vững chắc hơn.

Không gặp khó khăn khi ra quyết định
Đôi khi, có thể bạn sẽ phải đối mặt với những tình huống tiến thoái lưỡng nan và không thể nào ra quyết định. Tuy nhiên, khi cam kết sống một cuộc sống liêm chính, bạn sẽ có tầm nhìn rõ ràng hơn để lựa chọn. Bạn sẽ không phải đấu tranh với chính mình rằng con đường nào bạn nên chọn. Thay vào đó, bạn sẽ tự tin đi theo thứ mà phù hợp với mục đích, lý tưởng và cách sống của bạn. Mọi thứ trong cuộc sống của bạn đều trở nên thống nhất.

Cách để giữ vững liêm chính
Có một tình huống như thế này:

Sếp của Nancy vừa mới cho cô biết rằng đơn hàng của khách hàng sẽ rời nhà kho công ty hôm nay. Khi cô cầm điện thoại định gọi cho khách hàng thì ông ấy mới nói cho cô biết là đơn hàng có vấn đề:

“Có ai đó trong đội kho đã làm hỏng con tàu. Có một vài lỗ thủng, nhưng nó sẽ không ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm. Nếu họ phàn nàn, chúng ta sẽ đổ lỗi cho công ty vận tải đã chuyển nó đến cho chúng ta”.

Nancy cảm thấy không thoải mái. “Nhưng không phải là chính đội kho chúng ta đã làm hỏng nó hay sao?

Sếp của cô nhún vai. “Uh, nhưng khách hàng không hề biết điều đó. Tôi sẽ gửi yêu cầu tới công ty bảo hiểm ngay bây giờ, nói rằng nó bị làm hỏng trên đường giao tới đây. Đừng lo, khách hàng thậm chí còn chẳng nhận ra chỗ bị hỏng đâu”.

Sếp của Nancy bước ra ngoài. Cô ngồi ở bàn và không biết nên làm gì nữa. Cô biết thế là không thành thực khi đổ lỗi cho công ty vận tải. Cũng không thành thực khi lừa dối khách hàng và đưa cho họ một sản phẩm không hoàn hảo.

Quyết định bạn lựa chọn định nghĩa bạn là ai và điều bạn tin. Đôi khi, quyết định bạn đưa ra dường như không ảnh hưởng gì đến ai cả và cũng không có nhiều ý nghĩa. Nhưng điều này không có nghĩa chúng không quan trọng: thậm chí hành động nhỏ nhất cũng ảnh hưởng tới lòng tự trọng, sự liêm chính, và sau cùng, là danh tiếng của bạn.

Luyện tập sự liêm chính
Sống một cuộc đời liêm chính là một quá trình nên được diễn ra hàng ngày và không dừng lại (có thể cho đến khi bạn ra đi mãi mãi). Để rèn luyện đức tính liêm chính, hãy:

Quyết định sống liêm chính ngay bây giờ, chứ không chờ đợi: Nhiều người không suy nghĩ kỹ về hệ thống giá trị của riêng họ. Họ không chắc họ là ai hay họ đại diện cho cái gì, và họ chờ đợi cho tới khi mọi thứ đổ bể khiến họ phải ra quyết định. Tại thời điểm đó thì đã quá muộn.

Khi đối mặt với áp lực lớn, bạn sẽ có thiên hướng lựa chọn con đường dễ dàng hơn. Thế nên, hãy quyết định ngay bây giờ điều bạn sẽ và sẽ không thỏa hiệp. Về sau, mỗi lần gặp phải những lựa chọn khó khăn thì bạn đều đã biết thứ bạn nên lựa chọn.

Ngừng hợp lý hóa. Luôn có một triệu lý do để thỏa hiệp với sự liêm chính. Dễ hiểu nhất là trên tin tức mỗi ngày, chắc bạn luôn nghe thấy chuyện các “ông to bà lớn” đưa ra đủ lý lẽ để biện hộ cho khoản tiền kếch xù họ có trong tài khoản.

Có thể, bạn luôn nghĩ rằng lời bào chữa bạn đưa ra hợp lý và nó giúp bạn ngủ ngon hơn mỗi tối. Nhưng rốt cuộc, khi đặt lời bào chữa cạnh sự liêm chính thì bạn sẽ nhận ra bạn đã bán thứ gì đó vô giá để đổi lấy chút “danh dự” trong chớp mắt. Không có thứ gì giá trị hơn lòng tự trọng và sự hài lòng khi mỗi ngày nhìn chính mình trong gương với sự tin tưởng 100% là lương tâm trong sạch.

Đừng xem thường những vấn đề nhỏ. Khi một người vĩ đại làm điều gì đó tồi tệ khiến mọi người không còn yêu mến, ngưỡng mộ họ nữa, chúng ta thường băn khoăn không hiểu làm thế nào mà họ có thể rơi vào hoàn cảnh kinh khủng đến thế được. Tuy nhiên, sự thật là đôi khi, chỉ vì thái độ xem thường những hành động cỏn con và cho rằng hành động nhỏ chẳng thể tạo nên những ảnh hưởng lớn đã khiến họ có những việc làm ngớ ngẩn. Thế rồi họ cứ tiếp tục lấn sâu và “con dốc” của sự thỏa hiệp.

Đừng thỏa hiệp với những thứ nhỏ bé và bạn sẽ không thỏa hiệp với những thứ lớn hơn.

Chịu trách nhiệm. Mấu chốt của sự liêm chính là thừa nhận bạn có quyền và có trách nhiệm kiểm soát cuộc đời bạn, bao gồm cả suy nghĩ và hành động. Bạn chịu trách nhiệm cho cả những thành công lẫn thất bại của bạn. Không ai khác ngoài bạn.

Sống một cuộc đời liêm chính
Liêm chính là một giá trị mà chúng ta nên cố gắng đạt được trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.

Liêm chính với chính bản thân bạn
Một lần, tôi đọc được một bài viết trên blog của người quen. Anh ấy viết rằng trước đó rất bất ngờ khi gặp lại một người bạn ở quán bar và không thể nhớ nổi câu chuyện mà mình đã kể với cô ấy.

Thực sự, tôi biết anh ta thích bắt chuyện với mọi người. Nhưng vấn đề là anh ta thích tới mức biến mình trở thành những con người khác trong mỗi câu chuyện: một phi công, một bác sĩ, một người lính… Thậm chí, anh ta còn thừa nhận đôi khi không thể nhớ nổi mình là ai trong từng câu chuyện đó.

Dù đây là một ví dụ nghe-có-vẻ-khó-tin nhưng tôi chắc, bạn cũng đã biết hoặc nghe kể về một số người mà hành động thường thay đổi theo hoàn cảnh. Họ là một người khác với bạn; một người khác ở nhà; một người khác ở nơi làm việc; một người khác khi đi du lịch… Thay vì là một phiên bản duy nhất của chính họ, họ lại sống với nhiều “cái tôi” khác nhau và thay đổi bản thân theo người mà họ nghĩ rằng người đối diện muốn họ trở nên như thế.

Nếu cứ mãi như thế này thì rồi, bạn sẽ vô cùng mệt mỏi. Bạn sẽ cảm thấy con người mình bị “phân mảnh” và không thể nhận ra đâu là con người thật của mình. Chẳng có mối quan hệ nào đòi hỏi bạn phải giả vờ một người mà không phải chính bạn. Nếu họ không thích con người thật của bạn thì tại sao ban đầu bạn lại muốn làm bạn với họ?

Bước đầu tiên hướng tới sự liêm chính đó là chân thành với chính bạn. Luôn là chính bạn. Nói ra ý của bạn. Làm điều bạn nói bạn sẽ làm. Đừng chỉ nói một đằng làm một nẻo.

Liêm chính tại nơi làm việc
40 giờ làm việc là 40 giờ được trả lương. Bạn được trả lương để làm việc, chứ không phải làm những việc vớ vẩn. Dù rằng có rất nhiều trường hợp ngoại lệ: bạn có thể đã hoàn thành một dự án và chẳng có gì để làm cho tới khi bạn được giao dự án mới; tuy nhiên, nếu bạn vẫn chưa hoàn thành công việc hiện tại thì tốt nhất là dừng vào Facebook và tập trung hoàn thiện nó.

Đừng giành giật công sức của người khác. Đừng bao giờ lấy cắp ý tưởng của người khác rồi tuyên bố đó là của bạn. Và đừng làm theo ai đó với hy vọng cuối cùng sẽ được cùng họ “cưỡi” trên vĩnh quang trong khi thực tế, bạn chẳng hề cống hiến tí gì.

Minh bạch. Hãy làm cho các thỏa thuận của bạn minh bạch nhất có thể. Đừng làm qua loa vì một ngày, sẽ có người phát hiện ra thứ bạn cố giấu diếm.

Nếu công ty của bạn tạo áp lực khiến bạn phải đưa ra những quyết định phi đạo đức thì hãy ra khỏi đó và tìm một công việc khác. Một người liêm chính coi nhân cách của họ vượt xa sự bảo đảm về tiền và địa vị. Nếu bạn thực sự giỏi ở thứ bạn đang làm và có đức tính liêm chính thì không nghi ngờ gì về việc sớm muộn, bạn cũng sẽ có được thứ bạn muốn.

Liêm chính trong các mối quan hệ tình cảm
Hãy là một cuốn sách mở. Đừng giữ bí mật với người mà bạn tin tưởng và có ý nghĩa với cuộc đời bạn. Thậm chí, kể cả khi những bí mật ấy không ảnh hưởng tới họ thì nếu vợ bạn phát hiện ra bạn giấu diếm thứ gì đó với cô ấy, nó cũng sẽ hủy hoại niềm tin giữa hai người.

Tránh đùa cợt với cảm xúc. Liêm chính không chỉ liên quan đến những thứ hiện hữu mà còn là việc thành thật với cảm xúc. Có thể bạn cho rằng nói dối về cảm xúc là điều vô thưởng vô phạt nhưng đừng chủ quan, vì nó có thể dẫn tới nhiều hậu quả khôn lường. Nếu cảm thấy gần đây, bạn chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc của mình với một người bạn gái hay đồng nghiệp nữ nhiều hơn với vợ thì đã đến lúc, bạn nên xem xét lại.

Chấm dứt mối quan hệ khi bạn biết nó đã chấm dứt. Nếu bạn đang hẹn hò với ai đó và đạt tới điểm mà bạn biết là cả hai không thuộc về nhau thì đừng cố gắng kéo họ về phía bạn chỉ vì bạn sợ cảm giác kết thúc. Hãy chia tay cô ấy như một người đàn ông thực sự!

Liêm chính trong tình bạn
Giữ lời hứa. Luôn tiếp tục làm những thứ mà bạn nói bạn sẽ làm. Một lời nói của một người là sự ràng buộc. Nếu bạn nói với người bạn rằng bạn sẽ ra ngoài với họ và sau đó, cô gái bạn thích mời bạn tới nhà thì bạn biết nên lựa chọn gặp ai rồi đấy. Đừng thất hứa.

Đừng nói xấu sau lưng người khác. Nói thứ gì đó xấu về một người khi không có mặt họ rõ ràng thể hiện bạn là người thiếu liêm chính.

Biết giữ bí mật. Khi một người lựa chọn bạn để chia sẻ một thông tin bí mật nào đó nghĩa là họ tin tưởng bạn. Do vậy, đừng chia sẻ chúng với một người nào khác. Không có gì hủy hoại tình bạn nhanh hơn việc thất hứa và mất đi sự tin tưởng.

Liêm chính là phẩm chất đáng quý mà ai trong chúng ta cũng nên rèn luyện và giữ gìn. Hiển nhiên, có được đức tính này đòi hỏi nỗ lực, thời gian và cả sự dũng cảm để vượt qua những cám dỗ. Tuy nhiên, nếu tin tưởng vào điều bạn làm thì chắc chắn bạn sẽ làm được.Form Your Soul with Love
--------------------------------------------------------------
https://www.formyoursoul.com/song-liem- ... integrity/


Return to “SOCIAL SCIENCE AND HUMANITY/KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests