Hoàng Trọng Long Diary

User avatar
long
Posts: 558
Joined: Thu Nov 15, 2018 8:05 am
Contact:

Re: Hoàng Trọng Long Diary

Postby long » Mon Dec 17, 2018 9:06 am

Đã học tiếng Anh thì bạn phải theo đạo Kito giáo,và người Kito giáo thì phải học tiếng Anh.Vì tiếng Anh và người Anh đặt trên nền tảng Kito giáo.
Từ "MAN" có nghĩa là người đàn ông,cũng có nghĩa là nhân loại.Từ "MAN" là hình ảnh" ADAM" trong Kinh Thánh.Nếu bạn không theo Kito giáo mà học tiếng Anh sẽ có 1 ngày bạn bị "đứt mạch máu" ,ko đọc dòm gì được!!!Người Anh họ giấu diếm nhiều điều trong tiếng Anh nhưng đó là điều quan trọng mình muốn nói!Tiếng Việt cũng do 1 linh mục alexandre de rhodes sáng tạo ra nên cả tiếng Việt và tiếng Anh đều của người Kito giáo,mình không dấu diếm các bạn vì đó :!:Những người không theo Kito giáo toàn là mù chữ hay bọn cộng sản tiến sĩ nhiều mà không làm được gì là do chúng toàn đứt máu não,trong đầu chúng toàn cặn bã :lol: đất nước không phát triển được :cry: Việt Nam không coi Kito giáo là Quốc Đạo thì toàn mấy cái đầu bị đứt mạch máu não hết chứ có làm nên trò trống gì mà vẽ vời cho cố :?: :!:Chỉ còn người Công giáo là hy vọng của Việt Nam :idea:

User avatar
long
Posts: 558
Joined: Thu Nov 15, 2018 8:05 am
Contact:

Re: Hoàng Trọng Long Diary

Postby long » Tue Dec 18, 2018 3:58 am

Mở forum rồi mình mới thấy nhân cách người Nga rất là tệ,chẳng phải ngẫu nhiên mà nó là quê hương của cộng sản!Những nơi con người không có nhân cách cộng sản mới có đất sông :evil:

User avatar
long
Posts: 558
Joined: Thu Nov 15, 2018 8:05 am
Contact:

Re: Hoàng Trọng Long Diary

Postby long » Mon Feb 04, 2019 12:52 pm

Thấy chữ "đời" 70%,thấm đẫm chữ "đời" 80% :)

User avatar
long
Posts: 558
Joined: Thu Nov 15, 2018 8:05 am
Contact:

Re: Hoàng Trọng Long Diary

Postby long » Mon Feb 11, 2019 6:21 am

anh nhớ em-tình em "bến cá"!
https://www.youtube.com/watch?v=J3vqR9BEkYc

FrankEsota
Posts: 1
Joined: Tue Mar 26, 2019 2:31 pm

Hoang Tr ng Long Diary

Postby FrankEsota » Sun Apr 07, 2019 5:25 am

thay m?t cho nh?ng ae trong Guild DepLoan noi chung . cung nhu ae ben sv hoang long noi rieng .
tinh hinh sv hoang long hi?n nay kha v?ng v? . co chang ol toan la ae trong guild DL ol nc v?i nhau ch? ch?ng th?y ngu?i choi m?y . gi?m h?ng thu choi game di kha nhi?u , co th? noi nhu v?y .
V?y Thay m?t cho nh?ng ae ben sv hoang long Mong ADM nhanh chong g?p sv cho ae hoang long co co h?i giao luu PK cung nhu sv dong vui nh?m t?o h?ng thu cho Member . mong ADM luu y v?n d? quan tr?ng nay
Chuc MU ngay cang dong vui phat tri?n lau dai ... than Hit1Line kinh g?i

User avatar
long
Posts: 558
Joined: Thu Nov 15, 2018 8:05 am
Contact:

Re: Hoàng Trọng Long Diary

Postby long » Sun Apr 07, 2019 6:15 am

thanks!


Return to “DIARY/NHẬT KÝ ĐỜI TÔI!”