Hoàng Chí Minh

User avatar
long
Posts: 195
Joined: Mon Aug 05, 2019 6:06 am

Hoàng Chí Minh

Postby long » Tue Aug 13, 2019 11:35 am

Đụ mẹ mấy thằng Nga,nó giận vì bị Việt Nam đụ,nó toàn vào forum để spam :x

Return to “DIARY/NHẬT KÝ ĐỜI TÔI!”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests