GOD<>DOG:Con người toàn đấu tranh để hạ mình xuống
User avatar
admin
Site Admin
Posts: 1420
Joined: Sat Jun 27, 2020 8:13 pm

Re: GOD<>DOG:Con người toàn đấu tranh để hạ mình xuống

Postby admin » Wed Dec 30, 2020 5:19 am

Nâng mình lên thì dễ nhưng khi hạ mình xuống người ta đau đủ điều ,như bẻ xương mình vì người ta đối diện với bao tủi nhục...
http://www.simonhoadalat.com/hochoi/tai ... _Bai06.htm những con ngườ coi mình giống đấng amgod viewtopic.php?f=36&t=12446 đang chờ chực vùi dập mày :oops:

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 1420
Joined: Sat Jun 27, 2020 8:13 pm

Re: GOD<>DOG:Con người toàn đấu tranh để hạ mình xuống

Postby admin » Wed Dec 30, 2020 9:28 am

Hiểu tại sao những người dư đức dư đạo không ai muốn làm vua chúa viewtopic.php?f=36&t=12555 sống trong xóm nhỏ khó nghèo https://www.youtube.com/watch?v=BZlL_4x9ZNc

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 1420
Joined: Sat Jun 27, 2020 8:13 pm

Re: GOD<>DOG:Con người toàn đấu tranh để hạ mình xuống

Postby admin » Wed Dec 30, 2020 10:15 am

Thấy hết sự chó đẻ...trên đời này đi viewforum.php?f=66 đời tôi đâu dám mà mồm ra hay dương đạo lên để mà thay trời hành đạo viewtopic.php?f=36&t=12508 chỉ mong giết hết sự chó đẻ...của mình,tự chửi mình!!!


Return to “AMGOD<AWARENESS(ALL OF PAIN CAUSE OF LACKING OF MORAL AND ETHICS)>DOGMA”