Càng thấy cái vĩ đại của thế gian càng muốn thu mình lại

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 1285
Joined: Sat Jun 27, 2020 8:13 pm

Re: Càng thấy cái vĩ đại của thế gian càng muốn thu mình lại

Postby admin » Mon Jan 04, 2021 4:00 am

Hội với "thánh" nữa,càng ngày càng trở thành biểu tượng của sự vô đạo https://sachhiem.net/NMQ/HOSOTOIAC/VATICAN_Main.php

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 1285
Joined: Sat Jun 27, 2020 8:13 pm

Re: Càng thấy cái vĩ đại của thế gian càng muốn thu mình lại

Postby admin » Mon Jan 04, 2021 5:15 am

Do sự đui điếc của những con người như vậy nên những thằng đui qòe mẻ điếc điên khùng ban ơn và soi rọi
https://www.madmagazine.com/
https://www.internationaldisabilityalliance.org/

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 1285
Joined: Sat Jun 27, 2020 8:13 pm

Re: Càng thấy cái vĩ đại của thế gian càng muốn thu mình lại

Postby admin » Mon Jan 04, 2021 7:07 am

Đỗ bao nhiêu máu và nước mắt,kêu gào lên mà những con người như chúng vẫn đui vẫn điếc...
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA% ... B%B1_chinh
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1c_ ... BB%87t_Nam
https://phim-tai-lieu.blogspot.com/sear ... %87t%20Nam

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 1285
Joined: Sat Jun 27, 2020 8:13 pm

Re: Càng thấy cái vĩ đại của thế gian càng muốn thu mình lại

Postby admin » Mon Jan 04, 2021 7:57 am

Đủ đầu đủ nhận thức để thấy bản mặt những con người mất dạy như chúng đi dạy đời giảng đạo...hiểu tại sao đời như vậy :oops:

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 1285
Joined: Sat Jun 27, 2020 8:13 pm

Re: Càng thấy cái vĩ đại của thế gian càng muốn thu mình lại

Postby admin » Tue Jan 05, 2021 12:49 am

Cả thế gian 1 màu đen mà thằng nào cũng đòi tỏa sáng đòi bao trùm cả thế giới...khiến đời điên loạn...

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 1285
Joined: Sat Jun 27, 2020 8:13 pm

Re: Càng thấy cái vĩ đại của thế gian càng muốn thu mình lại

Postby admin » Tue Jan 05, 2021 4:00 am

ánh mắt ,khuôn mặt...của những con người cao siêu đó cứ lờ đờ đâu đâu...

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 1285
Joined: Sat Jun 27, 2020 8:13 pm

Re: Càng thấy cái vĩ đại của thế gian càng muốn thu mình lại

Postby admin » Sat Jan 09, 2021 4:37 am


User avatar
admin
Site Admin
Posts: 1285
Joined: Sat Jun 27, 2020 8:13 pm

Re: Càng thấy cái vĩ đại của thế gian càng muốn thu mình lại

Postby admin » Sun Jan 10, 2021 4:18 am

Chỉ là cà phê pha chút ca cao,hương vị lạ lạ mới mới thôi nên được ưa chuộng ,có gì to tát lắm đâu mà hắn đổi đời rồi trở nên ngông cuồng?!Ngoài chiến tranh ra thì dân tộc Việt Nam đã đóng góp gì cho nhân loại,giáo sư Ngô Bảo Châu ra nước ngoài mở mắt ra nên có đóng góp chút xíu https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%B4_ ... _Ch%C3%A2u khi nói sự thật giáo sư cũng bị búa rìu gạch đá :oops: Những con buôn có chút tiền mà hắn coi mình vĩ đại :? Nhân cách họ là gì mà đòi đi kiến tạo sự vĩ đại :?: :!: Con người không đi đúng cái tâm và tầm của mình rồi trở nên điên loạn :idea:

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 1285
Joined: Sat Jun 27, 2020 8:13 pm

Re: Càng thấy cái vĩ đại của thế gian càng muốn thu mình lại

Postby admin » Wed Jan 13, 2021 2:02 am


User avatar
admin
Site Admin
Posts: 1285
Joined: Sat Jun 27, 2020 8:13 pm

Re: Càng thấy cái vĩ đại của thế gian càng muốn thu mình lại

Postby admin » Fri Jan 15, 2021 1:43 am

Những kẻ điên khùng https://vi.wikipedia.org/wiki/Danh_s%C3 ... k%E1%BB%B3 đẻ ra thứ điên khùng như chúng chứ chúng vĩ đại cái gì viewtopic.php?f=36&t=13214


Return to “AMGOD<AWARENESS(BIBLE WRITE EXACT AND FULL)>DOGMA”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests