Page 1 of 1

Đứng giữa sa mạc mới thấy chân lý và bản thể dogma....của mày,những cái đất trời ban cho đủ miếng ăn trở nên ngông cuồng

Posted: Wed Jan 06, 2021 7:48 am
by admin

Đứng giữa sa mạc mới thấy chân lý và bản thể dogma....của mày,những cái đất trời ban cho đủ miếng ăn trở nên ngông cuồng

Posted: Thu Jan 07, 2021 12:15 am
by admin
Vì vây mà Kinh Thánh và đạo Thiên Chúa được chép ra ở Trung Đông(vùng đất khô cằn)

Đứng giữa sa mạc mới thấy chân lý và bản thể dogma....của mày,những cái đất trời ban cho đủ miếng ăn trở nên ngông cuồng

Posted: Fri Jan 08, 2021 3:52 am
by admin
Nhận diện bản chất dogma...của con người chỉ còn biết lạy Trời lạy đất đến sấp mặt
https://vnexpress.net/ban-mat-cho-dat-b ... 23715.html

Re: Đứng giữa sa mạc mới thấy chân lý và bản thể dogma....của mày,những cái đất trời ban cho đủ miếng ăn trở nên ngông c

Posted: Sat Jan 23, 2021 3:00 am
by admin
Chí lý