Bản chất người làm chính trị,mang tiếng điều hành đất nước nhưng họ toàn mưu mô quỷ kế,núp đằng sau để mượn gió bẻ măng

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 1284
Joined: Sat Jun 27, 2020 8:13 pm

Re: Bản chất người làm chính trị,mang tiếng điều hành đất nước nhưng họ toàn mưu mô quỷ kế,núp đằng sau để mượn gió bẻ m

Postby admin » Tue Jan 12, 2021 12:52 am

Thứ đạo tặc nhiều khi còn có đạo hơn họ viewtopic.php?f=36&t=12506

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 1284
Joined: Sat Jun 27, 2020 8:13 pm

Re: Bản chất người làm chính trị,mang tiếng điều hành đất nước nhưng họ toàn mưu mô quỷ kế,núp đằng sau để mượn gió bẻ m

Postby admin » Wed Jan 13, 2021 12:42 am

Bản chất người làm chính trị nói cho cùng cũng chỉ là thứ chó đẻ...chúng lại coi mình vĩ đại,xây mồ xây lăng to lên https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C4%83ng ... Ho%C3%A0ng

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 1284
Joined: Sat Jun 27, 2020 8:13 pm

Re: Bản chất người làm chính trị,mang tiếng điều hành đất nước nhưng họ toàn mưu mô quỷ kế,núp đằng sau để mượn gió bẻ m

Postby admin » Thu Jan 14, 2021 4:31 am

Đất mẹ bị đụ dập đức dập đạo viewtopic.php?f=36&t=13192 những con người làm chính trị chúng dỡn chúng vui chúng bày ra đủ thứ yêu ma quỷ quái...Return to “AMGOD<AWARENESS(BIBLE WRITE EXACT AND FULL)>DOGMA”

Who is online

Users browsing this forum: admin and 3 guests