Con người là thứ chó đẻ...nhất do miếng ăn,tội lỗi,diệt giết...những con người điên khùng như chúng đòi làm cả chúa

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 1285
Joined: Sat Jun 27, 2020 8:13 pm

Con người là thứ chó đẻ...nhất do miếng ăn,tội lỗi,diệt giết...những con người điên khùng như chúng đòi làm cả chúa

Postby admin » Fri Jan 15, 2021 9:06 am

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB% ... %E1%BA%A3n
========
viewtopic.php?f=36&t=12947
================================
76. Hỏi: Tội tổ tông truyền là gì?

Thưa: Mọi người đều bị sinh ra trong nguyên tội. Nguyên tội là tình trạng thiếu vắng ơn thánh sủng và sự công chính nguyên thủy. Ðó là một tội mà chúng ta “vướng mắc” chứ không phải là một tội mà chúng ta vấp phạm; đó là tình trạng lúc chào đời chứ không phải là một hành vi cá nhân. Do sự thống nhất của toàn thể loài người, tội này được truyền lại cho con cháu của Ađam trong bản tính loài người, “không phải do bắt chước, nhưng là qua truyền sinh.” Việc truyền đạt này là một mầu nhiệm mà chúng ta không thể hiểu được cách trọn vẹn.

77. Hỏi: Những hậu quả khác do nguyên tội gây nên là gì?

Thưa: Sau khi tổ tông đã phạm tội, bản tính con người không hoàn toàn bị hủy hoại, nhưng bị thương tật trong các sức lực tự nhiên của mình, chịu sự u mê, đau khổ và nằm dưới quyền lực sự chết; bản tính con người bị nghiêng chiều về tội lỗi. Sự nghiêng chiều này được gọi là dục vọng (concupiscentia).

===========================
https://www.tonggiaophanhanoi.org/hoi-t ... c-giao-ly/

Return to “AMGOD<AWARENESS(BIBLE WRITE EXACT AND FULL)>DOGMA”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests