Người bình thường

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 1206
Joined: Sat Jun 27, 2020 8:13 pm

Re: Người bình thường

Postby admin » Sat Sep 26, 2020 9:04 am

Cuối cùng những con người bình thường đi theo Chúa Giê-su là con người đủ đạo đức,đủ nhận thức!
=======================================================================================
Những thằng nâng mặt mình lên quá là những thằng bán bổ Chúa nhất viewtopic.php?f=36&t=9496 đi tu đi dòng rồi thành kẻ tội đồ viewtopic.php?f=36&t=9515 không có miếng ăn thì mày tu được không https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB% ... %E1%BA%A3n nhưng theo cộng sản thì mày là thứ ngu dốt nhất bởi con người ai cũng thờ trời lạy đất viewtopic.php?f=36&t=9519 trời đất cũng phải có đạo!!!

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 1206
Joined: Sat Jun 27, 2020 8:13 pm

Re: Người bình thường

Postby admin » Mon Sep 28, 2020 1:10 pm

Con người bình thường là con người đủ đạo,nhưng cái bình thường mày đã là thứ đui thứ dốt...đến khi mày đủ nhận thức thì mày cũng thấy mày bình thường!

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 1206
Joined: Sat Jun 27, 2020 8:13 pm

Re: Người bình thường

Postby admin » Mon Dec 28, 2020 7:54 am


User avatar
admin
Site Admin
Posts: 1206
Joined: Sat Jun 27, 2020 8:13 pm

Re: Người bình thường

Postby admin » Wed Dec 30, 2020 1:14 am

Con người là dòng máu dogma...đòi làm amgod,nên giữ cho mình trạng thái bình thường khó khăn đến dường nào
viewtopic.php?f=36&t=12446
viewtopic.php?f=36&t=12667
viewtopic.php?f=36&t=12465
viewtopic.php?f=36&t=12672
Attachments
adam-and-eve.jpg
adam-and-eve.jpg (121.99 KiB) Viewed 711 times

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 1206
Joined: Sat Jun 27, 2020 8:13 pm

Re: Người bình thường

Postby admin » Mon Jan 11, 2021 11:40 am

GOD<>DOG:Cả nhân loại,đất nước nào từ cổ chí kim hắn cũng dông giống nhau,mất đi sự bình thường là rơi vào vòng lao lý
viewtopic.php?f=36&t=12998
viewtopic.php?f=36&t=12783
Attachments
vietnam-vector-15201753.jpg
vietnam-vector-15201753.jpg (94.13 KiB) Viewed 673 times

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 1206
Joined: Sat Jun 27, 2020 8:13 pm

Re: Người bình thường

Postby admin » Tue Feb 02, 2021 9:15 am

Người toàn là thứ lạy Trời lạy đất để được cái bình thường...

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 1206
Joined: Sat Jun 27, 2020 8:13 pm

Re: Người bình thường

Postby admin » Sun Feb 21, 2021 4:54 am

Những con người mất đi sự bình thường toàn những con người gì gì trên đời này hết đó!!!
viewtopic.php?f=36&t=16136
viewtopic.php?f=36&t=15904


Return to “AMGOD<AWARENESS(BIBLE WRITE EXACT AND FULL)>DOGMA”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests