Sự đời đa đoan,phức tạp...biết ít mà hiểu nhiều,sống giữa đời thường đủ mát đủ điên...rồi đòi làm thứ dữ dằn

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 679
Joined: Sat Jun 27, 2020 8:13 pm

Sự đời đa đoan,phức tạp...biết ít mà hiểu nhiều,sống giữa đời thường đủ mát đủ điên...rồi đòi làm thứ dữ dằn

Postby admin » Wed Sep 16, 2020 4:07 am

mình thấy nhiều trang mạng của mấy thằng Tàu lại chửi thằng Tàu...mình không tin mấy
=========================================
https://www.youtube.com/watch?v=f202DO-ETg0
==============================================
Phức tạp đa đoan
Thành ngữ tiếng Hàn, Hán: 복잡다단 (複雜多端 - phức tạp đa đoan). Ở đây, phức - nhiều lần/nhiều lớp, tạp - lộn xộn/lẫn lộn, đa - nhiều, đoan - mối/ngả.


Câu này có nghĩa là nhiều thứ lộn xộn, lắm mối rối rắm (일이 얽히고 설키다 갈피를 잡기 어려움)


Ta hay nói "phức tạp" nhưng không mấy ai hiểu đấy chính là "tầng tầng lớp lớp những thứ lộn xộn".


Ta cũng hay nói "đa đoan", nhưng hay hiểu là long đong lận đận, chứ không hiểu đấy là "sự rối trí do nhiều mối nhiều ngả".


Câu này vốn là thành ngữ. Được dùng nhiều nên đang bị từ vựng hóa, tức là biến thành 1 từ.


Ở Hàn/Triều, nói "phức tạp đa đoan" là chỉ tình trạng rối rắm, bối rối không biết đường nào mà lần. Người Việt lại hay dùng "đa đoan" chỉ sự vất vả về tình cảm của chị em.


Dương Chính Chức


===========================================
http://nhabup.vn/news/van-hoc-dan-gian/ ... n-892.html

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 679
Joined: Sat Jun 27, 2020 8:13 pm

Re: Sự đời đa đoan,phức tạp...biết ít mà hiểu nhiều,sống giữa đời thường đủ mát đủ điên...rồi đòi làm thứ dữ dằn

Postby admin » Wed Sep 16, 2020 6:20 am

Bời đời là như vậy nên đụng mấy cái mặt đức mặt đạo viewtopic.php?f=36&t=8663 đời mày không còn giọt đạo nên thứ đỉ điếm,đui,qòe,mẻ ,điếc,đói dơ...mới được Chúa giúp https://www.youtube.com/watch?time_cont ... e=emb_logo vì những con người như vậy mới là những con người còn đạo đức...


Return to “AWARENESS(HUMAN SPENT ALL LIFE JUST AWARE WE ARE DOGMA MUST FOLLOW AMGOD)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests