Đời uất hận đủ kiểu,vua chúa trần gian chúng dương đúng đạo rồi chúng muốn làm gì chúng làm,đạo chúng là đạo gìUser avatar
admin
Site Admin
Posts: 679
Joined: Sat Jun 27, 2020 8:13 pm

Re: Đời uất hận đủ kiểu,vua chúa trần gian chúng dương đúng đạo rồi chúng muốn làm gì chúng làm

Postby admin » Wed Sep 23, 2020 6:27 am

Chúng toàn hành quân hết,đập dồn đập dập cho đời không ai đứng dậy https://www.youtube.com/watch?v=qMNmgkJ7WiY


Return to “AWARENESS(HUMAN SPENT ALL LIFE JUST AWARE WE ARE DOGMA MUST FOLLOW AMGOD)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests