Page 1 of 1

LÀM ĂN HAY LÀM NGƯỜI?

Posted: Tue Nov 26, 2019 8:55 am
by admin
Toàn vua làm ăn hết, từ ông thầy tu cho đến thằng ăn mày,người thợ xây,bà bán vé số...đều có lý tưởng của mình đều có hoàn cảnh riêng của mình ,nên chuyện giảng" đạo làm ăn" là chuyện dốt dại ,ai cũng có con đường riêng của mình :idea: Những người siêu giàu không ai học trường kinh doanh!Phật với Giê-su là 2 Người giàu nhất mà có ai "giảng đạo làm ăn" không?!
https://www.pace.edu.vn/so-tay-doanh-tr ... nomy_id=33

Re: LÀM ĂN HAY LÀM NGƯỜI?

Posted: Fri Dec 06, 2019 7:02 am
by admin
Tiền không quan trọng,thiếu tiền mới quan trọng!
https://tuoitre.vn/tien-nhieu-de-lam-gi ... 650379.htm

Re: LÀM ĂN HAY LÀM NGƯỜI?

Posted: Sat Dec 07, 2019 11:12 am
by admin