Do người lớn mất dạy nên trẻ con mất dạy,người lớn lại đi dạy trẻ con,cuối cùng thứ mất dạy dạy thứ mất dạy,mày dạy mày


User avatar
long
Posts: 364
Joined: Mon Aug 05, 2019 6:06 am

Re: Do người lớn mất dạy nên trẻ con mất dạy,người lớn lại đi dạy trẻ con,cuối cùng thứ mất dạy dạy thứ mất dạy,mày dạy

Postby long » Mon Dec 02, 2019 5:54 am

Do dòng giống dốt dại mất đạo đức nên không dám đưa đầu đưa mặt ra mà dạy mày!!!


Return to “SLAP YOURSELF BY DAY/MỖI NGÀY 1 CÁI TÁT VÀO MẶT MÌNH”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest