Tạo hóa vô cùng vô cực thì bao giờ mãn nghiệp

Moderator: longUser avatar
long
Posts: 586
Joined: Thu Nov 15, 2018 8:05 am
Contact:

Re: Tạo hóa vô cùng vô cực thì bao giờ mãn nghiệp

Postby long » Wed May 08, 2019 1:53 am

Không trách được ông Phật vì ông sinh ra ở 1 đất nước đa thần nên không tin vào Chúa!


Return to “BUDDHISM-PHẬT GIÁO”