Đứng giữa sa mạc mới thấy chân lý và bản thể dogma....của mày,những cái đất trời ban cho đủ miếng ăn trở nên ngông cuồng


User avatar
admin
Site Admin
Posts: 1442
Joined: Sat Jun 27, 2020 8:13 pm

Đứng giữa sa mạc mới thấy chân lý và bản thể dogma....của mày,những cái đất trời ban cho đủ miếng ăn trở nên ngông cuồng

Postby admin » Thu Jan 07, 2021 12:15 am

Vì vây mà Kinh Thánh và đạo Thiên Chúa được chép ra ở Trung Đông(vùng đất khô cằn)

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 1442
Joined: Sat Jun 27, 2020 8:13 pm

Đứng giữa sa mạc mới thấy chân lý và bản thể dogma....của mày,những cái đất trời ban cho đủ miếng ăn trở nên ngông cuồng

Postby admin » Fri Jan 08, 2021 3:52 am

Nhận diện bản chất dogma...của con người chỉ còn biết lạy Trời lạy đất đến sấp mặt
https://vnexpress.net/ban-mat-cho-dat-b ... 23715.html

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 1442
Joined: Sat Jun 27, 2020 8:13 pm

Re: Đứng giữa sa mạc mới thấy chân lý và bản thể dogma....của mày,những cái đất trời ban cho đủ miếng ăn trở nên ngông c

Postby admin » Sat Jan 23, 2021 3:00 am

Chí lý
Attachments
hoi.jpg
hoi.jpg (48.92 KiB) Viewed 816 times


Return to “AMGOD<AWARENESS(ALL OF PAIN CAUSE OF LACKING OF MORAL AND ETHICS)>DOGMA”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests