Đáng sợ nhất những thằng có trí tuệ mà không có lương tri

User avatar
long
Posts: 648
Joined: Mon Aug 05, 2019 6:06 am

Đáng sợ nhất những thằng có trí tuệ mà không có lương tri

Postby long » Fri Mar 27, 2020 12:06 am

https://www.facebook.com/notes/d%E1%BB% ... 633443884/
-----------------------------------------------------------------------
Không có lương tri và trí tuệ thì làm hại được ai cũng không có khả năng
Có lương tri không có trí tuệ thì chẳng giúp được ai nhưng cũng chẳng hại ai
Return to “SOCIAL SCIENCE AND HUMANITY/KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest