Vì con người hắn không còn biết tin vào điều gì nên mới thấy giá trị của lòng tin và chữ tín


User avatar
admin
Site Admin
Posts: 679
Joined: Sat Jun 27, 2020 8:13 pm

Re: Vì con người hắn không còn biết tin vào điều gì nên mới thấy giá trị của lòng tin và chữ tín

Postby admin » Thu Sep 24, 2020 2:19 am

giá trị của lòng tin(tín):
viewtopic.php?f=35&t=5155


Return to “AWARENESS(HUMAN SPENT ALL LIFE JUST AWARE WE ARE DOGMA MUST FOLLOW AMGOD)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 8 guests