CHÚA GIÚP MÀY GIỮ CÁI ĐẦU KHÔNG THÔI CHÚNG "ĐỒNG ĐÁM" LÀ ĐỜI MÀY KHÔNG CÒN GIỌT MÁU
XEM PHIM "CHÚA CỨU THẾ" ĐỂ DÒM NHÂN LOẠI TOÀN ĐỒ ĐIÊN ĐỒ ĐUI QÒE MẺ ĐIẾC,MA ÁM,CHẾT ĐI SỐNG LẠI MÀ ĐÒI LÀM AMGOD...ĐƯỢC CHÚA GIÚP, NHÌN LẠI DÒNG GIỐNG MÀY ĐI!KHI NHÌN ĐƯỢC CÁI ĐỨC CÁI MẶT DÒNG GIỐNG MÀY DOGMA DỄU MÀY CHỨ NGỒI ĐÓ MÀ ĐEM DOGMA RA DZỠN,RỒI MÀY THẤY CÁI MẶT ĐAU CỦA MÀY?!
ĐỜI GIÂN SỰ DOGMA MÀ HẮN PHÂN BIỆT CHỦNG TỘC MÀU DA
CẢ DÒNG MÁU DOGMA,ĐẠO KITO GIÁO MỚI ĐÚNG