Chúa là sự tốt đẹp,xã hội Mỹ tin vào Chúa mà sao họ cạnh tranh,tranh giành dữ dằn...

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2021
Joined: Sat Jun 27, 2020 8:13 pm

Chúa là sự tốt đẹp,xã hội Mỹ tin vào Chúa mà sao họ cạnh tranh,tranh giành dữ dằn...

Postby admin » Sun Dec 06, 2020 5:53 am

Cạnh tranh là gì ? Khái niệm về cạnh tranh ?
Sự đua tranh về kinh tế giữa các nhà kinh doanh có những lợi ích giống nhau trên cùng thị trường bằng các phương thức khác nhau để giành được nhiều nhất về phía mình khách hàng, thị trường và thị phần của một thị trường, qua đó thu lợi nhuận nhiều hơn.

Cạnh tranh là quy luật của kinh tế thị trường. Cạnh tranh không những là động lực thúc đẩy nền kinh tế phát triển, điều tiết hệ thống thị trường, mà còn là yếu tố quan trọng làm lành mạnh các quan hệ xã hội. Cạnh tranh thúc đẩy các nhà kinh doanh phải luôn đổi mới trong hoạt động sản xuất kinh doanh, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên, áp dụng tiến bộ khoa học - kĩ thuật trong sản xuất để tăng năng suất lao động, tìm cách thoả mãn tốt nhất các nhu cầu của người tiêu dùng và vì vậy mang lại sự Ÿ tăng trưởng và cải thiện hiệu quả kinh tế.

Cạnh tranh phải được diễn ra trong môi trường pháp lí tự do và bình đẳng cho mọi chủ thể kinh doanh, nếu không có môi trường pháp lí đó, cạnh tranh có thể đưa đến những hậu quả tiêu cực về mặt xã hội.

Cạnh tranh có thể biểu hiện bằng các hình thức với những tính chất khác nhau như cạnh tranh tự do, cạnh tranh có sự điều tiết của Nhà nước, cạnh tranh hoàn hảo, cạnh tranh không hoàn hảo, cạnh tranh lành mạnh và cạnh tranh không lành mạnh.

==========================================================================================
https://luatminhkhue.vn/canh-tranh-la-g ... anh--.aspx


User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2021
Joined: Sat Jun 27, 2020 8:13 pm

Re: Chúa là sự tốt đẹp,xã hội Mỹ tin vào Chúa mà sao họ cạnh tranh,tranh giành dữ dằn...

Postby admin » Tue Mar 02, 2021 10:09 am

Những con người chỉ biết lo làm ăn,ỷ mình mạnh vốn mạnh màu...cái gì cũng dành cũng choáng cho đủ,bóp nghẹt người khác,nhưng không có sự cạnh tranh đẻ toàn những người làm ăn cẩu thả,kinh doanh hàng độc...


Return to “AMGOD<BUSINESS(MAN IS DOGMA-PERSONALITY IS ASSET)>DOGMA”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest