Vua chúa,thầy tu...ban đầu ai cũng muốn giúp đời,nhưng cuối cùng rãnh quá gieo toàn điều đao to búa lớn mà hại đời

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2018
Joined: Sat Jun 27, 2020 8:13 pm

Vua chúa,thầy tu...ban đầu ai cũng muốn giúp đời,nhưng cuối cùng rãnh quá gieo toàn điều đao to búa lớn mà hại đời

Postby admin » Mon Sep 07, 2020 2:23 am

Em hiểu gì về câu tục ngữ Trung Hoa: “Nhàn cư vi bất thiện ”?


Thường trong xã hội, ai cũng mơ ước mình có được một cuộc sống an nhàn, sung sướng để khỏi phải chạy vạy từng miếng cớm manh áo. Được như thế hạnh phúc biết bao! Thế nhưng người Trung Hoa lại có câu: “Nhàn cư vi bất thiện". Vậy “nhàn cư” có phải là cuộc sống mà ta hằng mơ ước không? Ỷ nghĩa sâu xa của câu tục ngữ trên là thế nào?

“Nhàn cư” là cuộc sống an nhàn. Bởi xưa kia các vị quan ở ẩn cũng như những thi nhân ai cũng chọn cho mình cuộc số người nhàn lúc về quê. Cuộc sống nhàn của họ là sông hòa mình với niềm vui lao động: vườn hoa cây kiếng hoặc “một mai, một cuốc, một cần câu”. Họ sống xa rời vòng danh lợi, không muốn bon chen để mưu cầu vinh hoa phú quý. Đó là cách sống thể hiện tiết tháo của nhà nho. Còn chữ “nhàn cư” mà câu tục ngữ nói ở đây là sự ở không, không biết làm việc gì, không có việc gì để làm, chỉ biết sống hưởng thụ, ăn bám vào người khác. Cách sống đó, ở không, nhàn rỗi như vậy dễ sinh ra điều không tốt “bất thiện". Câu tục ngữ muốn đề cập đến: sự lười biếng, ăn không ngồi rồi sẽ sinh ra nhiều thói hư tật xấu.

Rõ ràng là như vậy. Khi một người không có một nghề nghiệp gì cả, không có một định hướng nào trong cuộc sống chỉ biết có sẵn của không cần suy nghĩ, không làm gì để giúp ích cho ai cả, thì những con người đó dễ sinh ra những việc làm sai quấy. Thế là những trò tiêu khiển được đặt ra: bài bạc, rượu chè, hút xách. Dần dần chúng trở thành thói quen không bỏ được. Nhu cầu cuộc sống ngày càng cao, đòi hỏi của con người ngày càng nhiều, trong khi những kẻ lười biếng kia không chịu làm việc mà lại muốn có đủ tất cả. Dẫu cho gia đình có “tiền muôn bạc vạn” dần dần cũng sẽ suy sụp rồi trở nên nghèo túng. Lúc này những “con nghiện” quen hưởng thụ kia tất phải trở thành kẻ xấu. Họ cố tìm ra những mưu mô gian xảo nhất để kiếm ra tiền: từ chỗ lường gạt, trộm cướp thậm chí dẫn đến chỗ giết người. Đó là hậu quả của việc “nhàn cư” rất tai hại.

Một nhà tư tưởng phương Tây cũng đã nói: “Sự ăn không ngồi rồi là mẹ đẻ của các tật xấu". Điều ấy không sai

===========================================================================================
https://loigiaihay.com/em-hieu-gi-ve-ca ... 23215.html

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2018
Joined: Sat Jun 27, 2020 8:13 pm

Re: Vua chúa,thầy tu...ban đầu ai cũng muốn giúp đời,nhưng cuối cùng rãnh quá gieo toàn điều đao to búa lớn mà hại đời

Postby admin » Mon Sep 07, 2020 2:48 am

Thầy tu,vua chúa...với trộm cướp...cuối cùng như nhau nên giảng đạo cho nhau nghe!!!

User avatar
long
Posts: 250
Joined: Sat Jun 27, 2020 8:19 pm

Re: Vua chúa,thầy tu...ban đầu ai cũng muốn giúp đời,nhưng cuối cùng rãnh quá gieo toàn điều đao to búa lớn mà hại đời

Postby long » Tue Dec 01, 2020 9:30 am

Tất mọi thứ là Chúa ban cho chứ mày làm được gì mà đao to búa lớn?!


Return to “AMGOD<AWARENESS(MAN HAVE AWARENESS AT ALL)>DOGMA”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 7 guests