Đủ nhận thức để thấy không ai đếm xỉa gì ba cái thứ dữ dằn mà chúng dương dương tự đắc,tô vẽ đủ điều...

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 1630
Joined: Sat Jun 27, 2020 8:13 pm

Đủ nhận thức để thấy không ai đếm xỉa gì ba cái thứ dữ dằn mà chúng dương dương tự đắc,tô vẽ đủ điều...

Postby admin » Sat Jan 09, 2021 5:50 am

viewtopic.php?f=36&t=12783
viewtopic.php?f=36&t=12465
====================================================
Vinh tụng ca
(CN lễ Chúa Thăng Thiên - Mt 28,16-20)

“ ... làm phép rửa cho họ Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (Mt 28,19).

Vinh tụng ca là hình thức dâng lời tôn vinh Chúa, đặc biệt vì công trình tạo dựng và cứu chuộc của Ngài. Kinh Thánh ghi nhận một số những công thức ca tụng được dùng trong việc thờ phượng công khai hoặc riêng tư.

Suy Niệm Lời Chúa: Lễ Chúa Thăng Thiên, Năm C - DÒNG ĐỨC MARIA NỮ ...
Những vinh tụng ca được Israel dùng trong việc thờ phượng chính thức:

“Chúc tụng Thiên Chúa là Thiên Chúa Israel,

Chỉ có Ngài làm nên những kỳ công kỳ diệu,

Muôn muôn đời xin chúc tụng danh Chúa hiển vinh,

Ước gì vinh quang Chúa chiếu tỏa khắp hoàn cầu” (Tv 72,18-19; x. 1Sb 29,10-13; Tv 11,13; 106,48; 150,1-6).

Những vinh tụng ca tự phát dân chúng ngợi khen Chúa: “Sự giàu có khôn ngoan và thông suốt của Thiên Chúa sâu thẳm dường nào! Quyết định của Người ai dò cho thấu (Ðường lối của Người ai theo dõi được ! ... vì muôn vật đều do Người mà có, nhờ Người mà tồn tại và quy hướng về Người. Xin tôn vinh Thiên Chúa đến muôn đời! Amen.” (Rm 11,33-36; x. Tv 57,5.11; Mt 21,9 // Mc 11,9-10 // Lc 19,38; Gl 1,5; Ep 3,21; Pl 4,20; 1Tm 1,17).

Những vinh tụng ca như một lời tạ ơn:

“Xin kính dâng Ðấng có quyền phép gìn giữ anh chị em khỏi sa ngã và cho anh chị em đứng vững, tinh tuyền, trước vinh quang của Người trong niềm hoan lạc, xin kính dâng Thiên Chúa duy nhất, Ðấng cứu độ chúng ta, kính dâng Người vinh quang, oai phong, sức mạnh và quyền năng, trước mọi thời, bây giờ và cho đến muôn đời! Amen”. (Gđ 24-25; x. Ep 3,20-21; Rm 16,25-27; Dt 13,20-21; 2Pr 3,18).

Những vinh tụng ca được dùng trong việc tôn thờ trên thiên đàng: Các vị lớn tiếng hô: “Con chiên đã bị giết nay xứng đáng lãnh nhận phú quý và uy quyền, khôn ngoan cùng sức mạnh, danh dự với vinh quang và muôn lời cung chúc”. Tôi lại nghe tất cả đều tung hô “Xin kính dâng Ðấng ngự trên ngai và Con Chiên lời chúc tụng cùng danh dự, vinh quang và quyền năng đến muôn thuở muôn đời!” (Kh 5,12-13; x. Is 6,3; Lc 2,13-14; Kh 4,8-11; 5,9-14; 7,12; 19,1).

LM. PHALÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
http://www.cgvdt.vn/loi-chua-va-cuoc-so ... -ca_a11069
======================================================
Vinh tụng Thánh Thể huyền siêu,

Vinh tụng Bí Tích Tình Yêu nhiệm mầu

Sấp mình thờ lạy cúi đầu

Cất lên tiếng hát nguyện cầu thiết tha.

Nhạc thánh nhịp điệu ngân nga

Tình yêu Thập Giá, bẻ ra cho đời

Trở nên lương thực tuyệt vời

No lòng đói khát cuộc đời thế nhân

Quỳ bên Thánh Thể hồng ân

Vinh tụng tình Chúa rất gần chúng con

Trong hình tấm bánh mỏng giòn

Giêsu Thánh Thể hao mòn vì yêu

Chờ đợi giữa chốn quạnh liêu

Nhà tạm bé nhỏ trong chiều nhớ nhung

Nguyện đường nâng phím đôi cung

Hương kinh e ấp con cùng Giêsu

Hòa trong tiếng sáo vi vu

Nép mình bên Chúa, lời ru ngọt ngào

Đàn, hương: tỏa, cất cao cao

Lời con vinh tụng bước vào tình yêu …


Vinh tụng Thánh Thể huyền siêu

Vinh tụng Bí Tích Tình Yêu nhiệm mầu…


ĐCV. Giuse- Xuân Lộc
====================
http://www.baicamoi.com/?p=9749

Return to “AMGOD<AWARENESS(MAN HAVE AWARENESS AT ALL)>DOGMA”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 8 guests