CHUNG QUY LẠI VÌ SỰ NGƯỜI AI CŨNG GIỐNG NHƯ AI NÊN AI ĐỀU GIỐNG NHAU
VIỆT NAM NGÀY NAY
NAM GOD FATHER MOTHER INTELL STUPID BLOOD BODY DOG VIỆT
ÌNH T
2 DÒNG MÁU ĐỐI NGHỊCH THẰNG ĐỦ ĐẠO ĐỤNG THẰNG ĐỤ SẬP ĐỨC SẬP ĐẠO ĐỂ LÀM NGƯỜI BÌNH THƯỜNG